Advertisements

Doa Awal Tahun 1439 H Dan Akhir Tahun Islam 1438 H

Doa Akhir Tahun 1438 Hijriyah dan Doa Awal Tahun 1439 Hijriyah Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun Islam 1438 Hijriah berisi kumpulan doa untuk menyambut tahun baru islam 2017 yang jatuh pada hari rabu, tanggal 20 September 2017 / 1 Muharam 1439 H doa awal tahun hijriah. sambut tahun baru islam dengan untaian kata dan doa penuh suka cita, terus mencoba dan berusaha memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tak terasa waktu begitu cecpat sudah memasuki tahun baru islam yang ke 1439 H, dan untuk anda yang sedang mencari cari doa awal tahun dan akhir tahun islam yang sama-sama melangkah ke tahun baru Islam 1439 H pada akhir waktu Asar, ketentuan membaca Doa Akhir Tahun dan Doa Awal Tahun Hijrah yang dibaca mengikut waktu berikut :

Doa Akhir Tahun Hijriyah

Dibaca 3 kali pada akhir waktu Asar atau sebelum masuk waktu Maghrib  pada akhir bulan Zulhijjah

Doa Akhir Tahun Hijriyah

Doa Akhir Tahun Hijriyah 1438 H

Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Alhamdulilahirabbil alamiin. Washalallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa salam.
Allahumma maa ‘amiltu fii haadzihis sanatilmimmaa nahaitanii ‘anhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta ‘alayya ba’da qudratika ‘alaa ‘uquubatii wada’autanii ilattaubati minhu ba’da juratii ‘alaa ma’shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa’adtanii ‘alaihits tsawaaba fa as alukallaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbalaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam” (3x)

Artinya:
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan seluruh Alam. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Amin yaa rabbal ‘alamin. 

Dibaca dengan kesungguhan hati dan penyesalan atas dosa dan khilaf selama ini dan memohon ampunan dari Allah S.W.T agar senantiasa kita mendapatkan ridho ilahi.

Doa Awal Tahun Hijriah 1439 H

Dibaca 3 kali pada akhir waktu Asar atau sebelum masuk waktu Maghrib pada akhir bulan Zulhijjah

Doa Awal Tahun Hijriah 1439 H

Doa Awal Tahun Hijriah 1439 H

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Alhamdulillahirabbil alamiin. Wa shallallaahu ‘alaa (sayyidinaa) Muhammadin asrofil mursaaliin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii ajmain.
Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa ‘alaa fadhlikal-‘azhimi wujuudikal-mu’awwali, wa haadza ‘aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni  ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa (sayyidina) Muhammadin wa ‘ alaa ‘ aalihi wa shahbihii wa sallam. Walhamdulillahirrablil alamiin

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Dan Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Amin yaa rabbal ‘alamin Semoga Allah 

Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun Islam 2017 Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1439 H  Semoga bermanfaat, untuk semua umat muslim diseluruh penjuru dunia admin gambarfoto.co mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijrah 1439 H.

Advertisements

Doa Awal Tahun 1439 H Dan Akhir Tahun Islam 1438 H | gambarfoto | 4.5

Leave a Reply

Leave a Reply